Zapamiętaj stronę
jako ulubioną

 
Pylica płuc

CAI.pl - zdrowie, choroby, lekarstwa

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Jak rozpoznać chorobę i żyć zdrowo!

 

 

 

 
 
 
 Choroby i hasła
 alfabetycznie:
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
R S T U
W Z    
 
 układowo:
 alergologia
 oczy
 onkologia
 skóra
 ukł. kostny
 ukł. krążenia
 ukł. moczowy
 ukł. nerwowy
 ukł. oddechowy
 ukł. rozrodczy
 ukł. trawienny
 psychologia
 
 

Pylica płuc
   W tej chorobie wdychana substancja chemiczna zalega w płucach i wywołuje zmiany. W zależności od rodzaju płynu wyróżnia się: pylicę krzemową, węglową, żelazową, talkową, berylową, cynkową, grafitową, azbestową i inne. Szczególnie niebezpieczna, z uwagi na rakotwórcze działanie azbestu jest pylica azbestowa. W Polsce chorobą o zasięgu społecznym jest pylica krzemowa (krzemica). Powstaje ona u osób pracujących przy obróbce kamienia, natomiast u górników rozwija się pylica mieszana krzemowo-węglowa. Jest to choroba do pewnego stopnia łagodna, wywołująca rodzaj przewlekłego zapalenia oskrzeli. Pył krzemowy wywiera działanie mechaniczne, chemiczne i immunologiczne. Krzemica wzbudza rozwój tkanki włóknistej, ponadto działanie pyłu węglowego powoduje zapalenie oskrzeli i typowe objawy dla tej choroby. Bywa, że tkanka włóknista rozrasta się, wytwarzając guzy płuc, które można mylnie rozpoznać jako nowotwory.

   Objawy zaawansowanej pylicy płuc to: duszność wysiłkowa, kaszel oraz dolegliwości e strony układu krążenia.
Leczenie pylicy jest oparte na ogólnych zasadach leczenie chorób układu oddechowego.
 
   Zapobieganie chorobie polega na sprawnym działaniu urządzeń odpylających, częstych badaniach kontrolnych, profilaktycznych urlopach oraz przesunięciach na stanowiskach pracy. Pylica może postępować mimo zaprzestania kontaktu z czynnikiem przyczynowym, dlatego należy otoczyć szczególną opieką byłych górników.

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Copyright © 2007 by CAI.PL. Informacje o serwisie ginekolog Warszawa

Choroby przedstawione w serwisie medycznym zawierają opis następujących punktów: przyczyny choroby , objawy, rozpoznanie, leczenie, powikłania po chorobowe.
 Niniejszy słownik medyczny zawiera także wiele haseł z dziedziny medycyny, porady zdrowotne, artykuły medyczne.