Zapamiętaj stronę
jako ulubioną

 
Żółtaczka noworodka

CAI.pl - zdrowie, choroby, lekarstwa

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Jak rozpoznać chorobę i żyć zdrowo!

 

 

 

 
 
 
 Choroby i hasła
 alfabetycznie:
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
R S T U
W Z    
 
 układowo:
 alergologia
 oczy
 onkologia
 skóra
 ukł. kostny
 ukł. krążenia
 ukł. moczowy
 ukł. nerwowy
 ukł. oddechowy
 ukł. rozrodczy
 ukł. trawienny
 psychologia
 
 

   Jest to tym żółtaczki, która występuje w małych dzieci w okresie noworodkowym. Nie jest to choroba sama w sobie, lecz jedynie jej objaw. Cechą charakterystyczną jest żółte zabarwienie skóry oraz gałek ocznych. Jej przyczyną są zaburzenia bilirubiny, powstającej z hemoglobiny i wchodzącej w skład żółtego barwnika u człowieka.

Żółtaczka noworodkowa może nasilić się wskutek różnych przyczyn. Jedną z nich jest niedotlenienie płodu, inna zaburzona praca jelit, która spowodowana jest pierwszym karmieniem i trawieniem. Przyczyna nasilenia może być także konflikt serologiczny, zarówno w zakresie czynnika RH jak i w układzie głównych grup krwi (ABO). Żółtaczka może nasilać się również przez fakt karmienia piersią, a także niedotlenieniem podczas porodu (pępowina wokół szyi).

Żółtaczka fizjologiczna nie wymaga leczenia, lecz żółtaczka patologiczne (przedłużająca się i przekraczająca pewien poziom bilirubiny) należy leczyć. Można to robić za pomocą fototerapii, w której to następuje rozkład bilirubiny na proste związki wydalane w moczu. Inna metodą jest leczenie farmakologiczne przy pomocy luminalu. Drastyczną metoda jest odstawienie noworodka od piersi, używa przy żółtaczce przedłużającej się. W skrajnych przypadkach stosuje się transfuzję wymienną, polegającą na spuszczeniu krwi dziecka, a wpuszczeniu krwi dawcy.

Prawidłowo wyleczona żółtaczka nie pozostawia żadnych następstw. U dziecka nie występują żadne zaburzenia w rozwoju, wszystko przebiega prawidłowo. Fizjologiczna żółtaczka u wcześniaków może trwać nawet do dwóch tygodni, natomiast u dzieci donoszonych trwa do 8 dnia po narodzinach, a objawia się w 2 lub 3 dobie życia. Pojawia się u 2/3 donoszonych dzieci, natomiast u wcześniaków pojawia się w 80-90%. Im wcześniej dziecko się urodzi, tym prawdopodobieństwo wystąpienia żółtaczki noworodkowej zwiększa się.

 
 
 

__________________________________________________________________________________________________

 

Copyright © 2007 by CAI.PL. Informacje o serwisie ginekolog Warszawa

Choroby przedstawione w serwisie medycznym zawierają opis następujących punktów: przyczyny choroby , objawy, rozpoznanie, leczenie, powikłania po chorobowe.
 Niniejszy słownik medyczny zawiera także wiele haseł z dziedziny medycyny, porady zdrowotne, artykuły medyczne.