Zapamiętaj stronę
jako ulubioną

 
Przepuklina pachwinowa

CAI.pl - zdrowie, choroby, lekarstwa

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Jak rozpoznać chorobę i żyć zdrowo!

 

 

 

 
 
 
 Choroby i hasła
 alfabetycznie:
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
R S T U
W Z    
 
 układowo:
 alergologia
 oczy
 onkologia
 skóra
 ukł. kostny
 ukł. krążenia
 ukł. moczowy
 ukł. nerwowy
 ukł. oddechowy
 ukł. rozrodczy
 ukł. trawienny
 psychologia
 
 

   Przepuklina to nieprawidłowe przemieszczenie się narządów lub ich części poza obszar ciała w której powinny się normalnie znajdować. Poza przepukliną pachwinową występują także przepukliny płuc, rdzenia kręgowego oraz mózgu.

Do osób najbardziej narażonych na przepuklinę  zaliczamy: osoby o sporej nadwadze, wykonujący codziennie zajęcia wymagające podnoszenia i dźwigania ciężarów, cierpiący na regularne zaparcia oraz przewlekłe choroby oskrzelowo-płucne; mężczyzn mający przerost prostaty oraz kobiety ciężarne.

Najwcześniejszym objawem przepukliny pachwinowej, gdy jeszcze nie jest widoczna jest lekki ból i dyskomfort odczuwalny przy pachwinie po wysiłku fizycznym, kaszlu lub wydaleniu stolca.

Przepuklina w kanale pachwinowym może "przejść" przez kanał w stronę worka mosznowego  - wtedy nazywamy ją przepukliną skośną lub może także wybrać drogę bezpośrednio do ściany brzucha - wtedy nazywamy ja przepuklina prostą.

Kolejnym etapem jest uwidocznienie się przepukliny na początku samoistnie lub pod wpływem ucisku cofającej się, ale czasem będzie coraz większa a dolegliwości będą coraz bardziej dokuczliwe.

Jedynym sposobem na wyleczenie przepukliny jest operacja, wyjątkiem są tu małe dzieci lub osoby u których z różnych powodów nie można przeprowadzić operacji - wtedy próbuje się wyleczyć przepuklinę stosując opatrunki uciskowe.
Wcześnie rozpoznana przepuklina pachwinowa jest łatwo wyleczalna, a po drobnej operacji często zalecane jest jeszcze stosowanie specjalnych pasów przepuklinowych zabezpieczających przed ewentualnym  nawrotem choroby.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Copyright © 2007 by CAI.PL. Informacje o serwisie ginekolog Warszawa